icon icon icon

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Liên Thành

Giới thiệu về chúng tôi

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Liên Thành được thành lập ngày 15/05/2009, với mục đích kết nối nông dân, doanh nghiệp trong xã Liên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An.
HTX Liên Thành chuyên cung cấp sản phẩm và dịch vụ:

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Liên Thành tự hào sỡ hữu sản phẩm Trứng Vịt và Lúa Giống đạt chất lượng VietGAP. Đây là thành quả cho công sức và trí tuệ của toàn thể xã viên hợp tác xã đã đồng lòng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

Đây là cam kết của chúng tôi với mục tiêu sản xuất sản phẩm chất lượng tốt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không sử dụng các hóa chất và các chất độc hại với cơ thể con người cũng như môi trường.

MÔ HÌNH - DỰ ÁN