icon icon icon

[giaban]45,000đ[/giaban][thuonghieu]HTX Liên Thành[/thuonghieu]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] 

[mota] 
Lúa Giống Khang Dân 18 (NC) Năng Suất Cao Kháng Sâu Rầy Đạo Ôn
[/mota]

[chitiet] 

Đặc điểm lúa giống Khang Dân:

  • Khả năng chống chịu sâu bệnh, Khang dân 18 nhiễm bạc lá nhẹ, khô vằn và đạo ôn trung bình. 
  • Năng suất lúa trung bình đạt khoảng 60 – 65 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 70 – 75 tạ/ha. 
  • Chất lượng gạo, hàm lượng Amylose 24,4%, chất lượng gạo trung bình.

Đặc điểm sinh trưởng và thời vụ của giống lúa Khang dân 18:

Tại các tỉnh miền Bắc: Vụ Xuân 120 – 130 ngày, vụ Mùa 100 – 105 ngày; 

Tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Vụ Đông Xuân 100 – 105 ngày, vụ Hè Thu 90 – 95 ngày.

Kỹ thuật gieo cấy giống lúa thuần Khang dân 18

Giống lúa Khang dân 18 thích hợp với chân đất vàn cao, vàn và vàn hơi trũng trong các trà Xuân muộn và Mùa sớm tại các tỉnh miền Bắc, vụ Đông xuân và Hè thu ở các tỉnh miền Trung.

Thời vụ gieo cấy: 

Bà con tuân thủ theo lịch thời vụ của từng địa phương. Tham khảo lịch thời vụ như sau:

Khu vực Bắc Bộ: vụ Xuân bà con tiến hành gieo 20/1-10/2, gieo mạ dày xúc hoặc mạ nền, cấy tuổi mạ 3-3,5 lá; nếu gieo mạ dược cấy tuổi mạ 4-4,5 lá; vụ Mùa gieo trong tháng 6, cấy tuổi mạ 12-15 ngày.

Khu vực Bắc Trung Bộ: vụ Xuân bà con tiến hành gieo 10-31/1 gieo mạ dày xúc hoặc mạ nền, cấy tuổi mạ 3-3,5 lá; nếu gieo mạ dược cấy tuổi mạ 4-4,5 lá; vụ Hè Thu gieo 15/5-5/6, cấy tuổi mạ 12-15 ngày. 

Khu vực Nam Trung Bộ: vụ Đông Xuân bà con tiến hành gieo sạ 20/12-15/1; vụ Hè Thu gieo sạ  10/5-5/6.

Mật độ cấy như sau: 45-50 khóm/m2, cấy 2- 3 dảnh/khóm, chú ý cấy nông tay.

Sạ giống: Tại các tỉnh miền Bắc sạ với khối lượng khoảng 40 -45 kg/ha; các tỉnh miền Trung 80-100 kg/ha.

[/chitiet]

Lúa Giống Khang Dân 18 (NC) Năng Suất Cao Kháng Sâu Rầy Đạo Ôn

MÔ HÌNH - DỰ ÁN