icon icon icon

[tintuc]

MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA GIỐNG KHANG DÂN 18 NC

Thông tin mô hình:


Hình ảnh thực tế sản xuất:


Hình ảnh chế biến và đóng gói

MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA GIỐNG KHANG DÂN 18 NC

MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA GIỐNG KHANG DÂN 18 NCHình ảnh giống được trồng, sinh trưởng và thu hoạch.[/tintuc]

MÔ HÌNH - DỰ ÁN