icon icon icon

[giaban]85,000đ[/giaban]

[giacu]90,000đ[/giacu]

[thuonghieu]SPC[/thuonghieu]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]

ANSARON 80 WP là thuốc trừ cỏ tác động nội hấp và chọn lọc, diệt trừ các loại cỏ lá hẹp và lá rộng trên ruộng mía, cà phê, khoai mì (sắn) như: cỏ mần trầu, cỏ túc, cỏ ống, cỏ chân gà, dền gai, rau sam, cỏ

mắc cỡ...

[/mota]

[chitiet]

ANSARON 80 WP là thuốc trừ cỏ tác động nội hấp và chọn lọc, diệt trừ các loại cỏ lá hẹp và lá rộng trên ruộng mía, cà phê, khoai mì (sắn) như: cỏ mần trầu, cỏ túc, cỏ ống, cỏ chân gà, dền gai, rau sam, cỏ mắc cỡ...

ANSARON 80 WP chủ yếu trừ cỏ trước khi mọc (tiền nảy mầm) hoặc cỏ mới mọc, cỏ còn nhỏ có từ 1 - 2 lá.

ANSARON 80 WP có hiệu quả diệt cỏ kéo dài nên làm giảm chi phí diệt cỏ.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÂY TRỒNG

CỎ HẠI

LIỀU LƯỢNG

CÁCH DÙNG

MÍA

Cỏ lá rộng, cỏ lá hẹp.

1,5 - 2,5 kg/Ha.

Pha 65 - 80 g cho bình

25 lít nước.

Phun 600 - 800 lít nước/Ha.

Phun đều lên mặt đất ngay sau khi đặt hom mía 1 - 3 ngày, hay có thể phun khi mía đã mọc, cỏ còn nhỏ (1 - 2 lá) hoặc phun sau khi làm đất 2 - 4 ngày cho mía để gốc sau thu hoạch. Tránh phun trực tiếp vào ngọn mía.

CÀ PHÊ

1,5 kg/Ha.

Pha 65 g cho bình

25 lít nước.

Phun 600 lít nước/Ha.

(hoặc pha 500 g/phuy 200

lít nước, phun 3 phuy/Ha)

Phun khi cỏ chưa mọc hay còn nhỏ (có 1 - 2 lá). Tránh phun trực tiếp vào cây trồng.

SẮN (KHOAI MÌ)

Phun đều lên mặt đất ngay sau khi đặt hom sắn (1 - 3 ngày). Không để ruộng đã phun thuốc bị đọng nước và không để thuốc tiếp xúc với lá và đọt khoai mì.

CHÚ Ý:

- Nên phun trước khi cỏ mọc hay khi cỏ còn nhỏ (có 1 - 2 lá) hiệu quả trừ cỏ sẽ cao.

- Nếu phun khi mía đã mọc, tránh phun trực tiếp vào ngọn mía.

- Khi phun thuốc đất càng ẩm càng tốt, nếu đất khô cần tưới ẩm trước khi phun.

[/chitiet]

THUỐC TRỪ CỎ TIỀN NẢY MẦM ANSARON 80 WP


MÔ HÌNH - DỰ ÁN