icon icon icon

[giaban]35,000đ[/giaban]

[thuonghieu][/thuonghieu]

[mota]

COMDA GOLD 5 WG

  • Trừ sâu rầy, trị nhện

[/mota]

[chitiet]

Đặc Tính và Công Dụng:

COMDA GOLD 5 WG có tác động tiếp xúc, vị độc và thấm sâu, hiệu lực trừ sâu nhanh, mạnh ngay cả các loại sâu đã kháng thuốc.

COMDA GOLD 5 WG đặc trị các loại sâu ăn lá và chích hút như rầy nâu, sâu cuốn lá trên lúa, dòi đục lá (sâu vẽ bùa) cà chua, rầy xanh chè, bọ trĩ dưa hấu, sâu tơ bắp cải, nhện đỏ trên cam, nhện lông nhung hại nhãn.

Liều sử dụng: 80 - 100 g/Ha. (Riêng sâu cuốn lá lúa: 250 g/Ha). Phun 2 bình 20 lít nước cho 1.000m2.  Nhãn: 0,05 - 0,075 % (50 - 75 g/100 lít nước). Cam: 0,02 - 0,025 %, pha 20 g - 25 g/100 lít nước.

Thời gian cách ly: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 3 ngày.

Có hại nếu nuốt phải, hít phải, khi tiếp xúc với da.

Rất độc đối với sinh vật thủy sinh với ảnh hưởng kéo dài.[/chitiet]

THUỐC TRỪ SÂU RẦY COMDA GOLD 5 WG SPC


MÔ HÌNH - DỰ ÁN