icon icon icon

[giaban]120,000đ[/giaban] [giacu]130,000đ[/giacu] [tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] 

[mota]Nếp Giống 97 NC Chống đổ ngã, chịu rét khá[/mota] 

[chitiet]

Thời gian sinh trưởng miền Bắc: Vụ Xuân 125 - 135 ngày, vụ Mùa 105 - 110 ngày; Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Vụ Đông Xuân 110 - 115 ngày, vụ Hè Thu 100 - 105 ngày.

Chiều cao cây 110 - 115 cm, cứng cây, chống đổ tốt, đẻ nhánh trung bình, dạng hình đẹp; hạt bầu, khối lượng 1000 hạt 24 - 25 gam.

Chịu rét khá, mẫn cảm với nhiệt độ thấp và nhiệt độ cao ở giai đoạn làm đòng, trỗ đến chín; nhiễm bạc lá nhẹ, bệnh khô vằn và đạo ôn trung bình đến nặng.

Năng suất trung bình 50 - 60 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 70 - 75 tạ/ha.

Hạt gạo đục, xôi dẻo, không thơm.

Lúa Nếp Giống 97 NC HTX Liên Thành

[/chitiet]
Lúa Nếp Giống 97 NC HTX Liên Thành


MÔ HÌNH - DỰ ÁN