icon icon icon

[tintuc]

Sâu Đục Thân Bướm 2 Chấm

Sâu Đục Thân Bướm 2 Chấm Gây Hại Lúa Là Gì?

Sâu đục thân bướm hai chấm (Scirpophaga incertulas Walker) là loài sâu bệnh hại lúa gây hại trong tất cả các vụ lúa và các giống lúa.

Để bảo vệ đồng ruộng, giúp cho cây trồng đạt năng suất cao nhất, bà con cần nhận biết các đặc điểm hình thái, dấu hiệu phá hoại của sâu đục thân 2 chấm hại lúa.

Sâu Đục Thân Bướm 2 Chấm Gây Hại Lúa Giai Đoạn Nào?

Gây hại trong suốt tời kỳ sinh trưởng của lúa ( kể cả giai mạ). thích hợp trong điều kiện ấm, nóng và ẩm độ cao nên ở miền Nam và miền Trung sâu có thể gây hại trong tất cả các vụ lúa.

Tại các tỉnh phía Bắc, những năm mùa đông rét đậm kéo dài, vụ mùa khô hạn thường phát sịnh nặng. 

Một năm có 6 -7 lứa, quan trọng nhất là lứa 2 (tháng 5) và lứa 5 (tháng 9) gây bông bạc. Lúa xuân muộn và mùa chính vụ bị hại nặng hơn cả.

Phòng Trừ Sâu Đục Thân Bướm 2 Chấm

- Dùng giống chống chịu.

- Bố trí cơ cấu mùa vụ thích hợp.

- Cày lật gốc rạ phơi ải hoặc làm dầm (ngâm nước) sau thu hoạch diệt nhộng.

- Ngắt dảnh héo, ngắt ổ trứng, bẫy đèn đồng loạt bắt bướm.

- Mật độ ổ trứng từ 0,5-0,7 ổ/m2 (lúa đẻ nhánh) hoặc 0,2- 0,3 ổ trứng/m2 (lúa sắp trỗ) cần phòng trừ bằng thuốc hóa học.

Các loại thuốc trừ sâu đục thân bướm 2 chấm

Thuốc Trừ Sâu SUBATOX 75EC

Padan 95SP, Regent 800WP sau khi bướm độ 5-7 ngày.

Dùng thuốc Basudin 10G, Diaphos 10G trộn với đất bột, rắc khi có dảnh héo hoặc lúa sắp trỗ. Khi rắc thuốc chú ý ruộng phải có nước

[/tintuc]

MÔ HÌNH - DỰ ÁN