icon icon icon

[giaban]60,000đ[/giaban] [tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] [thuonghieu]PSC.1[/thuonghieu] [mota]

Thuốc Trừ Cỏ Chọn Lọc Cho Lúa
Đóng chai: 50 ml, 100 ml, 500ml
[/mota] 
[chitiet]

PREFIT 300EC

THÀNH PHẦN: Pretilachlor 300 g/l + Chất an toàn Fenclorim 100g/l

CÔNG DỤNG

Prefit 300EC là thuốc trừ cỏ chọn lọc, tiền nảy mầm; tác động nội hấp, được hấp thụ qua chồi mầm và rễ cây. 

Thuốc trừ được hầu hết các loại cỏ trên ruộng lúa như: Lồng vực (cỏ gạo, cỏ kê), đuôi phụng, cỏ chỉ, mần trầu, cỏ gà, chác, lác, lúa cỏ và một số cỏ lá rộng khác. 

Thuốc rất an toàn cho lúa sạ (gieo thẳng).

QUY CÁCH: 

- 50 ml, 100 ml, 500ml

LƯU Ý

Không phun muộn hơn 4 ngày sau lần làm đất cuối cùng; phun càng sớm, hiệu quả trừ cỏ càng cao.
Thuốc Trừ Cỏ Chọn Lọc Cho Lúa PREFIT 300EC Chai 100ML
[/chitiet]

Thuốc Trừ Cỏ Chọn Lọc Cho Lúa PREFIT 300EC Chai 100ML

MÔ HÌNH - DỰ ÁN