icon icon icon

[giaban][/giaban] [giacu][/giacu] [tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] [thuonghieu]PSC.1[/thuonghieu]

[mota]

CÔNG DỤNG

Subatox 75ECthuốc trừ sâu hỗn hợp, tác động tiếp xúc, vị độc và xông hơi; phổ rộng, hiệu lực trừ sâu cao, nhanh và kéo dài.

Subatox 75EC đặc trị sâu cuốn lá hại lúa, rệp sáp hại cà phê.

QUY CÁCH

50ml, 450ml

[/mota] 
[chitiet]

- Cách pha, phun: Pha 25 - 40 ml thuốc với 16 - 20 lít nước. Phun ướt đều thân, lá cây trồng.

- Thời điểm phun: Phun 5 - 7 ngày sau cao điểm bướm rộ, khi sâu non mới nở và khi rệp mới xuất hiện.

- Liều lượng: 1 - 1,2 lít/ha.

- Lượng nước phun: 600 lít/ha.

- Thời gian cách ly: 14 ngày.

[/chitiet] 
Thuốc Trừ Sâu SUBATOX 75ECMÔ HÌNH - DỰ ÁN