icon icon icon

Thông tin liên hệ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LIÊN THÀNH
  • Địa chỉ: Xóm 5, Xã Liên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
  • Điện thoại: 0979863718 (Giám đốc HXT)
  • Email: hoptacxalienthanh@gmail.com
  • Mã số doanh nghiệp: 2901077668

Gửi tin nhắn cho chúng tôi

MÔ HÌNH - DỰ ÁN