icon icon icon

TRỨNG VỊT LIÊN TRÌ

1. Tên sản phẩm: Trứng vịt Liên Trì.

2. Thành phần: Trứng vịt.

3. Số lượng quả/khay: 10 quả/khay.

4. Chất lượng sản phẩm: Vịt chăn nuôi theo tiêu chuẩn VIETGAP. Đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

5. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 01 tháng ở nhiệt độ thường, 6 tháng ở nhiệt độ lạnh kể từ ngày đóng khay.

6. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: Khay đựng/Thùng (Tùy theo yêu cầu khách hàng)

7. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: Hợp tác xã nông nghiệp Liên Thành,  Địa chỉ: Xóm 5, Xã Liên Thành, Huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, Việt Nam


Số Giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận VIETGAP: VIETGAP-CN-19-19-40-008 Nơi cấp: TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL.


Tên khách hàng

HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP LIÊN THÀNH

Địa chỉ đăng ký chứng nhận

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Liên Thành, Huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Phạm vi chứng nhận

- Đối tượng nuôi, chế biến: Vịt đẻ trứng

- Số lượng: 13.000 con; sản phẩm trứng 3.802.000 quả trứng/năm.

Tiêu chuẩn đánh giá

- Công ty cổ phần chứng nhận GLOBALCERT


Xe Tải Vận Chuyển Trứng Vịt

MÔ HÌNH - DỰ ÁN